در دوران حاملگی، زن باردار، ۲۵۰ الی ۳۰۰ کالری بیشتر از زمان قبل از حاملگی، به کالری نیاز دارد که در حاملگی‎های دو قلویی و چندقلویی، نیاز به ادامه مطلب