نکاتی که قبل از برقراری رابطه جنسی باید رعایت کنید  یک رابطه ‌جنسی خوب چیزی بیشتر از خود نزدیکی است. بخش عمده هیجان و شور رابطه‌جنسی قبل از نزدیکی ادامه مطلب