کودک شما چگونه تغییر می کند؟ در این هفته اندازه کودک شما به حدود 40 سانتی متر رسیده است. وزن او کمی بیشتر از 1360 گرم است و ادامه مطلب