کودک شما چگونه تغییر می کند؟ در اين هفته اندازه كودك شما به حدود 40 سانتي متر رسيده است. وزن او كمي بيشتر از 1360 گرم است و ادامه مطلب