اتاق نشيمن پر‌كاربرد‌‌ترين فضا در خانه است و چيدمان آن، آينه منعكس كننده روحيات و طرز تفكر ساكنان منزل به شمار می‌آید. در اين مطلب، ايده‌هایي كم‌هزينه‌ و ادامه مطلب