مواد اولیه روغن و آرد سفید                                 از هر کدام 400 گرم پودر قند                                              350 گرم                                                       تخم مرغ                                              چهار عدد رنده پوست لیمو و وانیل                       از ادامه مطلب